آزاد کردن تیم مو زردها در فوتبال 98

winning eleven 3 cheats,winning eleven 3 ps1 cheats,winning eleven 3 final version cheat codes,winning eleven 3 final version cheats,winning eleven 3 cheat codes,ترفند های فوتبال 98,آزاد کردن تیم مو زردها در فوتبال 98,رمزهای بازی فوتبال 98,شوت چرخشی در بازی فوتبال 98,
زدن شوت کات دار : بعد از زدن شوت سریعاً ضربدر را بزنید زدن شوت چرخشی : مربع را تا پرشدن بیش از نصف خط شوت نگه دارید سپس به سرعت ضربدر و دایره را نگهدارید زدن کرنر به قصد گل یا فریب : مر

پیغام مدیر سایت :

دی ال اسکای : دانلود بازی ، نرم افزار ، فیلم ، سریال